Donice do ogrodu i na taras z blachy corten

0

Produkty o silnym paralelizmem, łączą design i funkcjonalność z urokiem innowacyjnego materiału jakim jest corten, który nieustannie rozwija się. Anodyzacja czyni go piękniejszym, upływ czasu zwiększa jego wytrwałość. Poznaj niezwykłe cechy tego materiału.

corten i donice

corten

Stal corten ma wiele zastosowań w projektowaniu ogrodów i krajobrazu ogrodowego. Jest nazywana stalą cortenową, z uwagi na wysoką odporność na warunki klimatyczne. Ma właściwości obsesjonalne, które przepoczwarzają się, gdy stal zaczyna się wietrzeć. Kolory będą ewaluować w zależności od rezonansu stali na środowisko zewnętrzne, ostatecznie przyjmie oranżowo-rustykalną i brązową barwę. Nasze donice ze stali corten zwykle dostarczane są w stanie nie zardzewiałym lub częściowo zwietrzałym. Po wystawieniu na działanie środowiska zewnętrznego rozpocznie się proces wietrzenia. Proces starzenia cortenu  trwa kilka miesięcy, a nawet lat. Stal corten ma okres podatnej patyny, który zwykle wynosi od 3 do 4 miesięcy i uzależniony jest od lokalizacji, klimatu, ilości opadów i temperatury.

Proces ewolucji stali corten

Podczas procesu utleniania stal corten wyrzuca węgiel, który może spływać po płaszczyźnie donicy i plamić materiały znajdujące się w ich sąsiedztwie, takich jak płytki, kamień lub beton. Aby zapobiec zabrudzeniu podłoża, wszystkie nasze donice zbudowane ze stali corten mają wbudowane małe nóżki. Wyniesiona donica nie ma bezpośredniego kontaktu z podłożem na którym jest postawiona. Po początkowym okresie reaktywności stali corten, który niestety jest długi, donica utwardzi się i uszczelni, a wyciek węgla będzie niewielki, z czasem ustąpi całkowicie.

Proces utleniania stali corten jest skutkiem składu chemicznego tego materiału i integralną częścią tego produktu. W związku z tym dostawca nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone otaczającym materiałom w wyniku wypływu węgla z produktu. Odbiorca we własnym zakresie koniecznie musi zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które mogą zostać uszkodzona podczas procesu dojrzewania cortenu.

Modułowe donice ze stali corten

Na potrzeby ogrodnictwa donice z cortenu produkowane są w systemie modułowym o niestandardowej długości, aby pasowały do ​​określonych wymiarów aranżowanej przestrzeni. Zwykle innowacyjna konstrukcja donicy corten składa się ze śrub ze stali nierdzewnej, które są całkowicie niewidoczne, co zapewnia nowoczesny, niezakłócony wygląd. Co więcej, brak śrub z boku donicy pozwala na ustawienie donic w rzędzie bez przerw. W takich projektach donice mają około 50 cm wysokości, 40 centymetrów szerokości i około 100 centymetrów długości. Donice osadzane są pośrednio na płytkach tarasu, lub postawione przy wejściu na posesję. Sadzarki tak jak mówi instrukcja są podnoszone nad miejscem posadowienia o około 5 centymetrów, aby umożliwić poprowadzenie rur irygacyjnych pod metalowymi skrzynkami sadzarek i wyeliminowaniu zabrudzenia podłoża. Wysokie i wydłużone donice z cortenu  umieszczone na obwodzie tarasu eliminują potrzebę kosztownej budowy balustrady zabezpieczającej i stworzą tak potrzebny ekran prywatności.

Dodaj komentarz